top of page
418943582_705804935036679_995654704768019484_n.jpg

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนการศึกษาประจำปี 2567 สำหรับบุตรพนักงาน กลุ่มไทยรุ่งเรือง รวม 60 ทุน

คุณสมบัติ
1. เป็นพนักงานระดับปฎิบัติการ ประจำหรือชั่วคราวที่มีอายุงานติดต่อกัน 1 ปี
2. พนักงานต้องเป็นผู้ประพฤติดีและมีทัศนคติในการทำงานดี
3. บุตรของพนักงานต้องมีผลการเรียน GPAX 3.00 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี
4. บุตรพนักงานต้องศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 67

การขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ อีเมล hr@trrsugar.com

bottom of page