top of page
314982953_449908210626354_2159374735984003712_n.jpeg

พิธีทำบุญสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2565

พิธีทำบุญสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2565

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มไทยรุ่งเรือง นำโดยคุณสุรินทร์ อัษฎาธร ประธานกลุ่มไทยรุ่งเรือง พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ประธานที่ปรึกษา

กลุ่มไทยรุ่งเรือง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2565

.

โดยได้ดำเนินพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุข และสร้างกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน และเกื้อหนุนกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

.

#TRRgroup #TRRsugargroup #กลุ่มไทยรุ่งเรือง

bottom of page